[ RSS ]
Hệ thống kiểm soát & so sánh giá phòng

Tối ưu hóa doanh thu của bạn với hệ thống kiểm soát & so sánh giá phòng Rate Shopper. Hệ thống cung cấp những giải pháp linh hoạt, dữ liệu đa chiều giúp quyết định nhanh chóng và đưa ra chính sách giá hợp lý.

[Tính năng]
Một số tính năng nổi bật

Kiểm soát giá trên tất cả các kênh phân phối

  • Phân loại giá theo điều kiện, khuyến mãi, loại phòng, thuế phí.
  • Lấy giá từ các kênh phân phối theo khu vực địa lý.
  • Theo dõi giá theo thời gian lưu trú khác nhau.

Theo dõi giá đối thủ cạnh tranh trên các kênh phân phối

  • Đối soát chính sách giá trên các kênh phân phối.
  • Lấy giá phòng theo số đêm hoặc tùy theo nhu cầu.
  • Xác định các giai đoạn nhu cầu cao của thị trường.

Ra quyết định nhanh để tối ưu hóa doanh thu

  • Theo dõi biến động giá của khách sạn & tập đối thủ.
  • Cập nhật nhanh giá theo thời gian thực.
  • Xuất báo cáo chi tiết.
[Bài viết]
Có thể bạn sẽ quan tâm