[POS / FnB]
Hệ thống quản lý nhà hàng và điểm bán hàng

Hệ thống quản lý nhà hàng – POS / FnB cung cấp các giải pháp hỗ trợ quản lý toàn diện mọi hoạt động kinh doanh của nhà hàng khác nhau trong khách sạn. Có khả năng tích hợp đa chiều tới hệ thống PMS, và kết nối và quản lý đồng bộ các điểm bán hàng.

[Tính năng]
Một số tính năng nổi bật

Quản lý các nhà hàng tại khách sạn

 • Phân quyền và quản lý thông tin nhân viên sử dụng ứng dụng.
 • Danh sách tầng, khu vực, bàn tại nhà hàng.
 • Thông tin Menu cho từng nhà hàng với danh mục sản phẩm, được phân nhóm theo nhu cầu vận hành.
 • Quản lý giá, thuế, phí của sản phẩm.
 • Danh sách máy in hóa đơn, in bếp cùng IP tương ứng để tích hợp với ứng dụng.
 • Danh sách các loại giảm giá (discount) có thể được áp dụng.
 • Số hóa thực đơn với chức năng QRMenu: nhanh chóng và hiệu quả

Ứng dụng bán hàng

 • Thực hiện các chức năng tách nhập đơn, gửi thông báo bếp, xem lịch sử đơn hàng.
 • Nhận thông báo và xem lại được danh sách thông báo cho các trường hợp đặc biệt (in xuống bếp bị lỗi, món bị hủy, đơn hàng đã thanh toán bị hoàn trả/chỉnh sửa).

Các báo cáo chi tiết phục vụ vận hành và đối soát số liệu

 • Báo cáo các hình thức thanh toán.
 • Báo cáo các loại giảm giá được áp dụng.
 • Báo cáo hủy món.
 • Báo cáo doanh thu theo ngày.

Ứng dụng bán hàng

  • Thực hiện các chức năng tách nhập đơn, gửi thông báo bếp, xem lịch sử đơn hàng.
 • Nhận thông báo và xem lại được danh sách thông báo cho các trường hợp đặc biệt (in xuống bếp bị lỗi, món bị hủy, đơn hàng đã thanh toán bị hoàn trả/chỉnh sửa

Các báo cáo chi tiết phục vụ vận hành và đối soát số liệu

  • Báo cáo các hình thức thanh toán.
  • Báo cáo các loại giảm giá được áp dụng.
  • Báo cáo hủy món.
  • Báo cáo doanh thu theo ngày.