[RRM]
Quản lý giá & quỹ phòng

Hệ thống quản lý giá & quỹ phòng RRM giúp tối ưu việc thiết lập và áp dụng các chính sách giá cho khách sạn. Dữ liệu nhanh chóng được cập nhật và đồng bộ hóa nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí vận hành và trên hết giảm rủi ro sai sót trong thao tác.

[Tính năng]
Một số tính năng nổi bật

Tối ưu quản lý giá phòng

  • Kiểm soát và đồng bộ quỹ phòng, giá, chính sách giá cũng như chính sách hoàn hủy trên tất cả các kênh phân phối.
  • Phân phối giá và quỹ phòng cho các kênh phân phối ngay trên một hệ thống.
  • Thiết lập giá phòng theo loại phòng, loại giá, thời gian lưu trú, thị trường.
  • Cho phép thiết lập điều kiện: thay đổi giá phòng, loại phòng theo số đêm lưu trú, theo ngày lễ dịp đặc biệt; giới hạn số phòng không được bán trong một thời gian cụ thể; giới hạn số đêm tối đa/tối thiểu tính từ ngày nhận phòng.

Tăng doanh thu

  • Thông tin hiển thị tập trung, rõ ràng giúp quản lý doanh thu và đưa ra quyết định chính sách giá nhanh chóng.
  • Việc thiết lập và áp dụng một chính sách giá mới cho các khách sạn khác nhau trên các kênh phân phối diễn ra nhanh chóng và dễ dàng.
[Bài viết]
Có thể bạn sẽ quan tâm