[ DCM ]
Quản lý kênh phân phối

Hệ thống Channel Manager kết nối kênh phân phối toàn cầu. Tăng doanh thu khách sạn bằng cách đồng bộ phòng và giá trên tất cả các kênh bán phòng trực tuyến.

[Tính năng]
Một số tính năng nổi bật

Quản lý đồng bộ

  • Tự động cập nhật giá và quỹ phòng nhanh chóng cho toàn bộ các kênh phân phối.
  • Quản lý toàn bộ đặt phòng đến từ các kênh trực tuyến giúp nhanh chóng đưa ra điều chỉnh chiến lược giá.

Tối ưu chi phí và thời gian

  • Điều chỉnh giá & quỹ phòng cho toàn bộ kênh phân phối một cách nhanh chóng. Tiết kiệm được chi phí và rủi ro trong việc thao tác tay trên từng kênh phân phối.
  • Giúp khách sạn bán phòng nhiều nhất thông qua nhiều kênh phân phối mà không lo sợ tình trạng overbooking.
  • Báo cáo chi tiết tình hình kinh doanh trên các kênh phân phối. Các thông tin đều được hiển thị, lưu trữ giúp kiểm soát số liệu kinh doanh và tránh những nhầm lẫn khi đặt phòng.

Kết nối nhiều hệ thống PMS

  • Tích hợp 2 chiều với các hệ thống PMS khách sạn.
[Bài viết]
Có thể bạn sẽ quan tâm