[Cập nhật tính năng] Các kênh OTA kết nối trực tiếp với CiHMS

Tháng Sáu 25, 2021 CiHMS offical