[Cập nhật tính năng] Kết nối trực tiếp với Booking.com

Tháng Mười Hai 1, 2021 CiHMS offical