Công nghệ OCR tích hợp trong CiHMS cho phép hoàn thành thủ tục check-in trong tích tắc

Tháng Sáu 14, 2021 CiHMS offical