Giới thiệu

Trong thời đại công nghệ 4.0 hiện nay, một điều không thể phủ nhận rằng sự thay đổi không ngừng về công nghệ có tác động đáng kể đến ngành khách sạn. Các chủ khách sạn đang và sẽ đối mặt với rất nhiều thách thức để có thể bắt kịp sự thay đổi này, trong một thị trường cạnh tranh quyết liệt. Nói một cách khác chúng ta đang chứng kiến một cuộc chuyển giao công nghệ mạnh mẽ, một cuộc chuyển số trong ngành khách sạn.

Đó là lý do CiHMS thực hiện buổi hội thảo chuyên đề “Chuyển đổi số trong ngành khách sạn”.

Trong hội thảo lần này, chúng ta sẽ nói về sự phát triển thay đổi của ngành khách sạn dưới sức ép của công nghệ, hiểu đúng nghĩa thế nào là chuyển đổi số và tầm quan trọng của nó.

[ Trình bày bởi ]
Giới thiệu diễn giả
[ Thông tin ]
Nội dung

Lịch trình buổi hội thảo

10:00 - 10:10

Giới thiệu

10:10 - 10:25

Diễn giả Hoàng Nguyễn - Xu hướng chuyển đổi số là gì?

10:25 - 10:40

Diễn giả Mauro Gasparotti - Sự thay đổi của ngành khách sạn trong thời đại số

10:40 - 10:55

Diễn giả Nhựt Nguyễn - Đổi mới công nghệ trong ngành khách sạn

10:55 - 11:00

Hỏi - đáp
[ Video ]
Xem lại buổi hội thảo
[ Thông tin ]
Hội thảo đã diễn ra