Giới thiệu

Thời gian: Thứ 5 | Ngày 23/06/2022

10:00 – 11:30 Sáng

Trong nhiều thập kỷ, hệ thống quản lý khách sạn đã gắn liền với cơ chế vận hành trên nền tảng lưu trữ tại chỗ (on-premises), hay còn được biết đến là hệ thống “đóng”. Với sự thay đổi của công nghệ và nhu cầu hoạt động thường nhật của ngành khách sạn và lưu trú, việc tích hợp với phần mềm bên thứ ba dần trở nên khó khăn với các hệ thống quảng lý khách sạn đóng truyền thống.  

Đánh dấu sự ra đời của các hệ thống quản lý khách sạn mở, xây dựng trên nền tảng công nghệ đám mây. Hệ thống quản lý khách sạn mở cho phép người dùng có thể truy cập dữ liệu, thao tác trên hệ thống từ xa. Hệ thống tự động cập nhật, sao lưu dữ liệu và dễ dàng tích hợp với các phần mềm bên thứ 3 qua công nghệ Open API hay còn được biết đến là Public API, với mức chi phí vô cùng thấp so với kinh phí đầu tư cho hệ thống quản lý khách sạn dạng “đóng” truyền thống.  

Nhiều tranh cãi xoay quanh việc chuyển đổi sang hệ thống quản lý khách sạn mở có phải là xu hướng mới của ngành khách sạn. Tại buổi hội thảo tháng 6 của CiHMS tháng này, bạn sẽ tìm được lời giải đáp cho những tranh cãi trên, cùng các vấn đề liên quan như: 

  • Những lợi ích thiết thực của một hệ thống quản lý khách sạn mở là gì? 
  • Công nghệ Open API đóng vai trò như thế nào trong hệ thống khách sạn mở? 
  • Việc chuyển đổi sang nền tảng mở có những khó khăn gì? Chuyển đổi liệu có phải là giải pháp tối ưu cho khách sạn tại thời điểm như hiện nay? 

Các diễn giả khách mời đặc biệt của số hội thảo tháng 6 tại CiHMS lần này sẽ cùng thảo luận và chia sẻ góc nhìn chuyên gia về các câu hỏi trên vào lúc 10 giờ sáng ngày thứ năm 23.06.2022. 

[ Thông tin ]
Chương trình

10:00 - 10:05

Giới thiệu

10:05 - 10:15

Những lợi ích từ hệ thống quản lý khách sạn mở

10:15 - 10:40

API và ứng dụng trong hệ thống quản lý khách sạn mở

10:40 - 11:20

Q&A

11:20 - 11:30

Kết thúc
[ Video ]
Xem lại hội thảo
[ Thông tin ]
Hội thảo đã diễn ra